Ağustos Meclis Gündemi

Belediye Meclisimiz aşağıdaki gündemi görüşmek üzere ()6.08.2()19 Salı günü saat 09:30 da Belediye Binası Meclis Toplantı salonunda olağan olarak toplanacaktır.
GÜNDEM:
1-İlçemizde Mevcut Ticaret alanlarında uygulamaya yönelik yaşanan sorunlar sebebiyle hazırlanan “1/1000 ölçekli Ticaret Alanları Uygulama İmar Planı Revizyonu” teklifi ile İlgili İmar Komisyon raporu konusunun görüşülmesi
2-MaIikIeri tarafından kullanılmayan parsellerin ot temizliği ile ilgili Plan Bütçe Komisyonu ve Çevre Sağlık, Eğitim ve Gençlik Komisyonu raporu konusunun görüşülmesi
3-Eski Datça’da Park Düzenlenmesi için Şartlı Bağış Karşılığı Parka İsim Verilmesi ile ilgili İmar Komisyon raporu konusunun görüşülmesi
4-İlçemiz İskele Mahallesi Bülent Ecevit Kültür Merkezi’nde bulunan cep sinemasının ortak proje kapsamında Engelim Olmayın Derneği’ne protokol çerçevesinde l yıl süre ile tahsis edilmesi konusunun görüşülmesi
5-İlçemiz Cumalı-Yaka Mahallesi köy yerleşik alan tespiti konusunun görüşülmesi
6-Aktarma yapılması konusunun görüşülmesi