Ağustos 2023 Meclis Gündemi

Ağustos 2023 Meclis Gündemi

Belediye meclisimiz aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 01.08.2023 Salı günü saat:10:00′ da
belediye binası meclis toplantı salonunda olağan olarak toplanacaktır.

GÜNDEM:
1.BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILIŞI
2.BİR ÖNCEKİ MECLİS TOPLANTISINDA MADDİ HATANIN OLUP OLMADIĞININ
GÖRÜŞÜLMESİ
3.Hizmet Birimlerinin Yetki, Görev ve Sorumlulukları Yönetmeliğinde değişiklik yapılması
konusunun görüşülmesi