Ağustos 2022 Meclis Gündemi

Ağustos 2022 Meclis Gündemi

Belediye meclisimiz aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 02.08.2022 Salı günü saat:10:00′ da belediye binası meclis toplantı salonunda olağan olarak toplanacaktır.

GÜNDEM:

BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILIŞI

BİR ÖNCEKİ MECLİS TOPLANTISINDA MADDİ HATANIN OLUP OLMADIĞININ GÖRÜŞÜLMESİ

  1. Zabıta personelinin aylık maktu fazla çalışma ücretinin belirlenmesi ile ilgili konunun görüşülmesi

2. Yol harcamalarına katılım payı ile ilgili konunun görüşülmesi

3. İlçemiz Hızırşah Mahallesi’nden mahalli bilirkişi tespiti ile ilgili konunun görüşülmesi