Ağustos 2020 Meclis Gündemi

GÜNDEM

1- Kesin hesap ile ilgili plan ve bütçe komisyonu raporunun görüşülmesi

2- Covid-19 salgın hastalığı nedeniyle borçların ertelenmesi ile ilgili plan ve bütçe komisyonu raporunun görüşülmesi

3- Atık Kabul Tesisi 2020 yılı fiyat tarifesi ile ilgili plan ve bütçe komisyonu raporunun görüşülmesi