18. Madde İlanı

18. Madde İlanı

İlçemiz Emecik Mahallesi, Sarıliman Mevkii, 152 (143) ada 1 parsel, 153 (144) ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 parsel, 154  (145) ada 1, 2, 3 ve 4 parsel, 155 (146) ada 1, 2 ve 3 parsel, 156 (147) ada 1 parsel, 157 (148) ada 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 parsel kayıtlı taşınmazlarda uygulanan 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesi uygulaması parselasyon planının geri dönüşüm işlemi  Muğla  Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı tarafından, 03.06.2021 tarih, 229 sayılı Muğla Büyükşehir Belediyesi Encümen Kararı ile 30 (otuz) gün süre ile ilan edilerek halka duyurulmasına karar verilmiş olup, Belediyemiz İmar İşleri Servisinde askıya çıkarılmıştır.

Halkımıza duyurulur.