Temmuz 2019 Meclis Gündemi

Belediye Meclisimiz aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 02.07.2019 Salı günü saat 09:30 da Belediye Binası Meclis Toplantı salonunda olağan olarak toplanacaktır .

GÜNDEM:

l-İlçemizde Mevcut Ticaret alanlarında uygulamaya yönelik yaşanan sorunlar sebebiyle hazırlanan

1/1000 ölçekli Ticaret Alanları Uygulama İmar Planı Revizyonu” teklifi ile ilgili İmar Komisyon raporunun görüşülmesi.

2-AsfaIt Sathi Kaplama Yapım İşinin İşçiliği için protokol yapılması konusunun görüşülmesi.

3-MaIikleri tarafından kullanılmayan parsellerin ot temizliği konusunun görüşülmesi.