Ocak Meclis Gündemi

Belediye Meclisimiz aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 08.01.2019 Salı günü saat 09:30 da Belediye Binası Meclis Toplantı salonunda olağan olarak toplanacaktır.

 

 

GÜNDEM:

1-Belediye Başkan Yardımcısı ücreti konusunun görüşülmesi.

2-Huzur Hakkı ücreti konusunun görüşülmesi.

3-Zabıta Personeli Fazla Çalışma ücreti konusunun görüşülmesi.

4-Sözleşmeli Personel ücreti konusunun görüşülmesi.

5-Mevsimlik işçi çalıştırılması konusunun görüşülmesi.

6-Denetim Komisyonu seçimi konusunun görüşülmes

7-Yol Harcamalarına katılım payı konusunun görüşülmesi.

8-Trafo yeri Kamulaştırma ile ilgili konunun görüşülmesi.

9-İlçemiz Karaköy Mahallesi Kuşcuincirliği mevkii 334 parselde bulunan taşınmazın satışı konusunun görüşülmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ve İmar Komisyonu raporlarının görüşülmesi.

10-İlçemiz Cumalı Mahallesi Kababağ mevkii 276 ada 64 parselde bulunan taşınmazın satışı ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ve İmar Komisyonu raporlarının görüşülmesi.

11-Sokak adının değiştirilmesi konusunun görüşülmesi  ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ve İmar Komisyonu raporlarının görüşülmesi.