Nisan 2022 Meclis Gündemi

Nisan 2022 Meclis Gündemi

Belediye meclisimiz aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 05.04.2022 Salı günü saat:10:00′ da belediye binası meclis toplantı salonunda olağan olarak toplanacaktır.

GÜNDEM:

 

I­BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILIŞI

 

II­BİR ÖNCEKİ MECLİS TOPLANTISINDA MADDİ HATANIN OLUP OLMADIĞININ GÖRÜŞÜLMESİ

 

III­ DENETİM KOMİSYONU RAPORUNUN OKUNMASI

 

 

Encümen üyesi seçimi konusunun görülmesi.

İmar Komisyonuna üye seçimi konusunun görüşülmesi

Plan ve Bütçe Komisyonuna üye seçimi konusunun görüşülmesi

Kültür ve Turizm Komisyonuna üye seçimi konusunun görüşülmesi

Çevre, Sağlık, Eğitim ve Gençlik Komisyonuna üye seçimi konusunun görüşülmesi

Belediyemiz 2021 yılı Faaliyet Raporunun görüşülmesi

Karaköy Mahallesi 538 parselde bulunan toplam 235,32 m2 lik taşınmazın 3 yıldan fazla olmak üzere kiralanması konusunun görüşülmesi

Ege ve Marmara Çevre Belediyeler Birliğine üyelik konusunun görüşülmesi

Sosyal tesisler Satış Tarifeleri konusunun görüşülmesi

10­Kredi Talebi konusunun görüşülmesi

11­İhdas yoluyla oluşan parselleri satış işlemi konusunun görüşülmesi