Nisan 2019 Meclis Kararları

          08.04.2019 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTI  TUTANAĞIDIR.

             31 Mart 2019 Mahalli İdareler seçimi sonucunda, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 19.maddesinde belirtilen; Belediye Meclisi seçim sonuç M9larının ilanını takip eden beşinci gün Belediye Başkanının başkanlığında kendiliğinden toplanır dendiğinden Belediye Meclisimiz 08.04.2019 Pazartesi günü saat 14:00 da 1.birleşiminin 1.oturumuna başlamak üzere toplandı. Meclis üyelerinin tam olduğu görülerek oturum açıldı. Meclis Başkanı meclisin en genç iki üyesi olan Şinasi Tugay Eser  ve Halit Berk Bayar’ı  geçici katip olarak davet etti.

              Meclis Başkanı Abdullah Gürsel Uçar Belediye kanununda belirtilen Belediye organları seçiminin (Başkanlık divanı, encümen üyeliği, komisyon üyelikleri seçimi) gündemin 1.maddesi, Tarihi Kentler Birliği üye seçimi konusunu gündemin 2.maddesi, Kıyı Ege Belediyeler Birliği üye seçimi konusunu gündemin 3.maddesi, Ege Belediyeler Birliği üye seçimi konusunu gündemin 4.maddesi, Sosyal Denge Tazminatı için Belediye Başkanına yetki verilmesi konusunu gündemin 5.maddesi, Yazı Mahallesi 116 ada 69 parselde ve 116 ada 181 parseldeki arazilerin satışı ile ilgili İmar Komisyonu ve Plan ve Bütçe komisyonu raporu konusunu gündemin 6.maddesi ve Belediye Başkanı Faaliyet raporu konusunu gündemin 7. Maddesi olarak görüşülmesini önerdi, öneri oybirliği ile kabul edilerek;

             Gündemin 1.maddesi olan Belediye Organları seçimi konusunun görüşülmesine geçildi.

a) Meclis katiplikleri için; Hayriye Balkan ve Volkan Karacaoğlu asil Fatma Tatlı ve Şinasi Tugay Eser yedek aday olarak önerildi, Hayriye Balkan 16 oy, Volkan Karacaoğlu 15 oy, Can Canbey 1 oy almıştır. Hayriye Balkan 16 oy, Volkan Karacaoğlu 15 oy ile asil üye,  Fatma Tatlı 12 oy ve Şinasi Tugay Eser 12  oy alarak  yedek üye olarak  Meclis Katipliklerine  seçildiler.

             b) Meclis 1. Başkan vekilliği için;  İnci Bilgin ve Aslı Kaya aday olarak önerildi, yapılan gizli oylama sonucunda İnci Bilgin 11 oy Aslı Kaya 5 oy almıştır. İnci Bilgin 11 oy ile Meclis 1 Başkan vekilliğine seçildi.

             c) Meclis 2. Başkan vekilliği için; Mutlu Gündoğan ve Halit Berk Bayar aday olarak önerildi, yapılan gizli oylama sonucunda Mutlu Gündoğan 11 oy Halit Berk Bayar 5 oy almıştır. Mutlu Gündoğan 11 oy ile Meclis 2. Başkan vekilliğine seçildi.

            d) Encümen Üyelikleri için;  Esat Akkın, Can Canbey, Aslı Kaya ve Serdar Ören aday olarak önerildiler, Yapılan gizli oylama sonucu   Esat Akkın 11 oy , Can  Canbey 11, Aslı Kaya 5 oy ve Serdar Ören 5 oy almıştır. Esat Akkın 11 oy ve Can Canbey 11 oy ile Encümen üyeliklerine  seçildiler. 

            e) İmar Komisyonu Üyeliği için; Esat Akkın, Volkan Karacaoğlu ve  Haluk Laçin  aday olarak önerildiler. Yapılan gizli  oylama sonucu  Esat Akkın  12 oy,  Volkan Karacaoğlu 12 oy ve  Haluk Laçin 6  oy  alarak İmar Komisyonu Üyeliğine  Bir yıl görev yapmak üzere  ile seçildiler.

            f)  Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeliği için;  Hayriye Balkan, Hilmi Sezer ve Serdar Ören  aday  olarak gösterildi. Yapılan gizli oylama sonucu Hayriye Balkan 11 oy, Hilmi Sezer 11 oy, Serdar Ören 10 oy alarak Plan ve Bütçe  Komisyonu üyeliğine Bir yıl görev yapmak üzere   seçildiler.

            g) Çevre Sağlık, Eğitim ve Gençlik Komisyonu üyeliği için; Fatma Tatlı, Şinasi Tugay Eser ve Aslı Kaya aday olarak önerildi, yapılan gizli Fatma Tatlı 11 oy, Şinasi Tugay Eser 11 oy ve Aslı Kaya 6 oy alarak Çevre Sağlık, Eğitim ve Gençlik Komisyonu üyeliğine Bir yıl görev yapmak üzere seçildiler.

            h) Kültür ve Turizm Komisyonu kurulması önerisi oya sunuldu, öneri oybirliği ile kabul edildi. Kültür ve Turizm Komisyonu üyeliği için Mutlu Gündoğan, Kamil Sönmez ve Mustafa Ceylan aday olarak önerildi. Yapılan gizli oylama sonucu Mutlu Gündoğan 11 oy, Kamil Sönmez 11 oy ve Mustafa Ceylan 5 oy alarak Kültür ve Turizm Komisyonu üyeliğine Bir yıl görev yapmak üzere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  seçildiler.

Gündemin 2.maddesi olan Tarihi Kentler Birliği üye seçimi konusunu görüşülmesine geçildi. 

Tarihi Kentler Birliği Tüzüğünün 9. maddesi gereğince 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonuçlarının ilanından itibaren toplanılacak ilk Belediye Meclisinin üyeleri arasından bir (1) asil üye ve bir (1) yedek üye seçilmesi istenmiş olup, Meclis Üyelerinden  Mutlu Gündoğan ve Mustafa Ceylan asil, Kamil Sönmez ve Halit Berk Bayar yedek üye olarak önerilmiş olup, yapılan gizli oylama sonucunda Mutlu Gündoğan 11 oy alarak asil, Kamil Sönmez’in 11 oy alarak yedek üye olarak seçilmesine  karar verildi.

            Gündemin 3.maddesi olan, Kıyı Ege Belediyeler Birliği üye seçimi konusunu görülmesine geçildi.

5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanununun 8. maddesi ile üyesi bulunduğumuz Kıyı Ege Belediyeler Birliği Tüzüğünün 10. maddesi gereğince 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonuçlarının  ilanından itibaren toplanılacak ilk Belediye Meclisinin üyeleri arasından ”nüfusu 20.001-50.000 arası olan Belediyelerden Belediye Meclisinin belirleyeceği iki (2) asil üye ve asil üye kadar yedek üye seçilir.” hükmüne göre Belediye Meclis  üyeleri arasından iki asil ve iki yedek üyenin Kıyı ege Belediyeler birliği Meclis Üyesi olarak seçilmesi istenmiş oyup, Meclis Üyelerinden  Hayriye Balkan, Can Canbey, Mustafa Ceylan ve Halit Berk Bayar asil, Şinasi Tugay Eser, Volkan Karacaoğlu, Serdar Ören ve Aslı Kaya yedek üyerek olarak önerilmiş olup, yapılan gizli oylama sonucunda Hayriye Balkan ve Can Canbey 11 oy alarak asil, Şinasi Tugay Eser ve Volkan Karacaoğlu’nun 11 oy alarak yedek olarak seçilmesine  karar verildi.

           Gündemin 4.maddesi olan Ege Belediyeler Birliği üye seçimi konusunu görüşülmesine geçildi. 

Ege Belediyeler Birliği Tüzüğünün 8. maddesi gereğince 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonuçlarının  ilanından itibaren toplanılacak ilk Belediye Meclisinin üyeleri arasından bir (1) asil üye ve bir (1) yedek üye seçilmesi istenmiş olup, Meclis Üyelerinden Hayriye Balkan ve Mustafa Ceylan asil, Hilmi Sezer ve Halit Berk Bayar yedek üye olarak önerilmiş olup, yapılan gizli oylama sonucunda Hayriye Balkan 11 oy alarak  asil, Hilmi Sezer’in 10 oy alarak yedek üye olarak seçilmesine  karar verildi.

           Gündemin 5.maddesi olan Sosyal Denge Tazminatı için Belediye Başkanına yetki verilmesi konusunu görüşülmesine geçildi. 

İşçi Statüsü dışında kalan kamu görevlilerinin toplu sözleşme yapılmasına ilişkin usul ve esaslar 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu sözleşme Kanununda düzenlenmiştir.

            Datça Belediyesinde görev yapan kamu görevlilerine, 4688 Sayılı Yasanın 32. Maddesindeki hükmü uyarınca görev yapan kamu görevlilerine sosyal denge tazminatı ödenmesi ve toplu sözleşme yapmak üzere Datça belediye Başkanı Abdullah Gürsel UÇAR’ a yetki verilmesine  karar verildi.

            Gündemin 6.maddesi olan Yazı Mahallesi 116 ada 69 parselde ve 116 ada 181 parseldeki arazilerin satışı ile ilgili İmar Komisyonu ve Plan ve Bütçe komisyonu raporu konusunun görüşülmesine geçildi.

            Belediye Meclisinin 05.03.2019 tarihinde komisyonumuza havale ettiği; Ayşe Sönmez’in 01.03.2019 tarihli dilekçesine istinaden, kiracısı bulunduğu mülkiyeti belediyemize ait İlçemiz Yazı mahallesi 116 ada 69 parsel 12.025,00 m2 ve 116 ada 81 parsel 36.249,00 m2 arazilerin satışı ile ilgili olarak komisyonumuz 25.03.2019 tarihinde saat: 14.00’ de belediye toplantı salonunda Esat AKKIN başkanlığında toplanmıştır.

Söz konusu parseller 14.01.2015 tarihinde onaylanan Datça Bozburun Çevre Düzeni Planında “Tarımsal odaklı kırsal nitelikli turizm (Ekolojik Tarım Turizmi) alanında kalmaktadır. Bazı nedenlerle arazilerin planda amaçlandığı şekilde ileride değerlendirilmesi mümkün olacağından;

Söz konusu, İlçemiz Yazı mahallesi 116 ada 69 parsel 12.025,00 m2 ve 116 ada 81 parsel 36.249,00 m2 arazilerin satışı İmar Komisyonu ve Plan ve Bütçe Komisyonumuzca uygun görülmemiştir.

İmar Komisyonu ve  Plan ve Bütçe Komisyonu raporu meclisimizce oybirliği ile kabul edildi.

            Gündemin 7.maddesi olan Belediye Başkanı Faaliyet raporu konusunun görüşülmesine geçildi.

            Belediye Başkanı’nın 2018 yılı Faaliyet Raporunun görüşülmesi sırasında Meclis 1.Başkan Vekili İnci Bilgin başkanlık etti.

            Belediye ve Meclis Başkanı’nın 5393 Sayılı Belediye Kanununun 56.maddesi gereğince Faaliyet Raporu Meclis’e sunulmuş, senenin faaliyet ve icraatlarını tamamen açıklamış ve ekte sunulan bu raporun aynen kabulü hususu oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu, Belediye Başkanı’nın 2018 yılı faaliyet raporu oybirliği ile kabul edildi.

            Bir sonraki meclis toplantısının 07.05.2019 Salı günü saat 09:30 da yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

 Gündem de görüşülecek başka konu olmadığından oturuma son verildi.

Abdullah Gürsel UÇAR      Can CANBEY          Hayriye BALKAN               İnci BİLGİN

Meclis Başkanı                     Üye                             Üye                                         Üye

Haluk LAÇİN                      Esat AKKIN             Serdar ÖREN                       Hilmi SEZER

Üye                                         Üye                             Üye                                         Üye

Fatma TATLI                       Aslı KAYA               Volkan KARACAOĞLU    Mustafa CEYLAN

Üye                                         Üye                             Üye                                         Üye

Mutlu GÜNDOĞAN           Kamil SÖNMEZ      Halit Berk BAYAR             Şinasi Tugay ESER

Üye                                         Üye                             Üye                                         Üye