Mayıs 2019 Meclis Gündemi

Belediye Meclisimiz aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 07.05.2019 Salı günü saat 09:30 da

Belediye Binası Meclis Toplantı salonunda olağan olarak toplanacaktır.

GÜNDEM:

l-İhtisas Komisyonu üye seçimi konusunun görülmesi.

2-Boş Kadro derece değişikliği konusunun görüşülmesi.

3-2018 yılı Kesin Hesabının görüşülmesi.

4-Atık Kabul Tesisi 2019 yılı fiyat tarifesi konusunun görüşülmesi.