Mart 2022 Meclis Kararları

Mart 2022 Meclis Kararları

Belediye Meclisimiz  01.03.2022 Salı günü saat 10:00’da 1.birleşiminin 1.oturumuna başlamak üzere toplanmış ve aşağıdaki konuları görüşerek karara bağlamıştır.

 

Madde:1 Datça Belediyesi Sosyal ve İktisadi İşletmesine kanuni temsilci olarak İşletme ve İştirakler Müdür Vekili Güven KARADUMAN’ ın atanması konusunun görüşülmesi. (Karar No:17)

 

Datça Belediyesi Sosyal ve İktisadi İşletmesi unvanı ile İskele Mah. Sabiha Gökçen Cad. No:5 Datça/Muğla adresinin işletme merkezi olmasına, sermayesinin ₺100.000,00 (Yüzbin TL.)’ den oluşmasına ve Kanuni temsilci olarak İşletme ve İştirakler Müdür Vekili Güven KARADUMAN’ ın atanmasına OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.

 

Madde:2 Mazeretli üye konusunun görüşülmesi. (Karar No:18)

 

Meclis toplantısına katılmayan Meclis Üyesi Mustafa CEYLAN’ ın mazereti sebebiyle izinli sayılmasına OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.

 

Madde:3- Gün tespiti konusunun görüşülmesi.(Karar No:19)

 

Bir sonraki meclis toplantısının 05.04.2022 Salı günü saat 10:00 da belediyemiz meclis toplantı salonunda yapılmasına OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.