Mart 2022 Meclis Gündemi

Mart 2022 Meclis Gündemi

Belediye meclisimiz aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 01.03.2022 Salı günü saat:10:00′ da belediye binası meclis toplantı salonunda olağan olarak toplanacaktır.

GÜNDEM:

BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILIŞI

BİR ÖNCEKİ MECLİS TOPLANTISINDA MADDİ HATANIN OLUP OLMADIĞININ GÖRÜŞÜLMESİ

Datça Belediyesi Sosyal ve İktisadi İşletmesine kanuni temsilci olarak İşletme ve İştirakler Müdür Vekili Güven KARADUMAN’ın atanması konusunun görülmesi.