Kasım Meclis Gündemi

Belediye Meclisimiz aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 06.11.2018 Salı günü saat 09:30 da Belediye Binası Meclis Toplantı salonunda olağan olarak toplanacaktır.

 

GÜNDEM:

1-2019 yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu kararının görüşülmesi.

2-Tarifeler ve Harçlar ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu kararının görüşülmesi.

3-Datça Kent Konseyi Başkanlığının Datça’nın Kalkınma Stratejisi ve Yol Haritasının belirlenmesi ile ilgili komisyon raporlarının görüşülmesi.

4-İlçemiz İskele Mahallesi 649 ada 1 parsel Kargı Yolu Caddesi No:16/A ve 16/B adresindeki işyerlerinin kira süresinin 3 yıldan fazla olması konusunun görüşülmesi.