Haziran Meclis Gündemi

Belediye Meclisimiz aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 11.06.2019 Salı günü saat 09:30 da Belediye Binası Meclis Toplantı salonunda olağan olarak toplanacaktır.

GÜNDEM:

I-Sözleşmeli Personel çalıştırılması ve ücretinin belirlenmesi konusunun görüşülmesi.

2-İller Bankasından Kredi Talebi konusunun görüşülmesi.

3-2019 yılı Katı Atık Tarifesi konusunun görüşülmesi.

4-2019 yılı Mavi Kart ve Kayıp Mavi Kart ücreti değişikliği konusunun görüşülmesi.

5-İlçemizde Mevcut Ticaret alanlarında uygulamaya yönelik yaşanan sorunlar sebebiyle hazırlanan “1/1000 ölçekli Ticaret Alanları Uygulama İmar Planı Revizyonu” teklifi konusunun görüşülmesi.