Ekim 2019 Meclis Kararları

 01.10.2019 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTI  TUTANAĞIDIR.

 

Belediye Meclisimiz 01.10.2019 Salı günü Saat 09:30’da 1.birleşiminin 1.oturumuna başlamak üzere toplandı. Meclis üyelerinin tam olduğu görülerek oturum açıldı.

Eylül ayındaki meclis toplantısı birleşiminde maddi hata olmadığı anlaşıldığından karar alınmasına gerek kalmamıştır.

 

            Gündemin 1.maddesi olan 2020 Analitik Bütçesinin görüşülmesine geçildi.                                                                 Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünce hazırlanıp, Belediye Başkanlığı ve Belediye Encümenince incelenen 2020 yılı Analitik bütçesinin plan ve bütçe komisyonunda görüşülmesi için komisyona havale edilmesine ve komisyon üyeleri tarafından hazırlanacak olan raporun Kasım ayı meclis toplantısında görüşülmesine oybirliği ile karar verildi.

 

            Gündemin 2.maddesi olan Tarife ve Harçların tespiti konusunun görüşülmesine geçildi.

Tarife ve Harçların plan ve bütçe komisyonu tarafından görüşülmesi için komisyona havale edilmesine komisyon üyeleri tarafından hazırlanacak olan raporun Kasım ayı meclis toplantısında görüşülmesine oybirliği ile karar verildi.

 

Gündemin 3.maddesi olan Arazi Satışı ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesine geçildi.

Belediye Meclisinin 03.09.2019 tarih ve 53 nolu ile komisyonumuza havale edilen; İlçemiz İskele Mahallesi 3027 A pafta 788 ada 1 parselde kayıtlı 7.298,30 m2 taşınmaz Belediye Hizmet Alanı (Açık Pazar Yeri) olarak planlanmıştır. Bahse konu parselin 958,48 m2’ si Maliye Hazinesine ait olup, bedelinin ödenmesi veya takas yolu ile Belediyemiz adına kamulaştırılması amacıyla komisyonumuz 17.09.2019 tarihinde Belediye Meclis salonunda toplandı.

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Kızlan Mahallesi Nasif Kuyusu mevkii 4220 parselde bulunan 5076 m2 lik tarla vasıflı taşınmaz ile ilçemizde bu amaçla kullanılabilecek taşınmazlarla ilgili olarak komisyonumuz toplanmış olup, yapılan değerlendirmeler sonucu aşağıdaki karar alınmıştır.

KARAR          : Kızlan Mahallesi Nasif Kuyusu mevkii 4220 parselde bulunan 5076 m2 lik arazi İmar Planında tarım arazisi olarak kullanım alanı olarak belirlenmiştir. Tarım arazilerinin satışı yerine alternatif satışı uygun olan arazilerde aşağıya çıkarılmıştır.

İlçemiz Datça Mahallesi, 100 ada, 5 parsel 1087 m2; Mülga Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığının 15/11/2005 tarih, 5922 sayılı yazısı ekinde onanlı İlçemiz İskele Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında “Konut Alanı” olarak planlanmıştır. Yapılaşma koşulları “TAKS:0.15, KAKS:0.30, h:6.50m” olarak belirlenmiştir.

Reşadiye Mahallesi, 34 ada, 10 parsel 1239 m2; mülga Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığının 06/02/2003 tarih, 473 sayılı yazısı ekinde onanlı Reşadiye Mahallesi 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planında “Ağaçlandırılacak Alan” olarak planlanmıştır. Özel mülkiyete konulması durumunda emsal 0,05 H:3 m (su basman hariç) yapının toplam alanı 100 m2’yi geçemez denilmektedir.

İlçemiz Karaköy Mahallesi, 1261 parsel 1044 m2 Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünün 29/09/2014 tarih, 9663 sayılı yazısı ekinde onanlı Datça-Bozburun Özel Çevre Koruma Bölgesine ait 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Revizyonunda “Kırsal Yerleşme Alanı” olarak planlanmıştır. Plan Notlarının 7.2.11.Maddesi: “Bu alanlarda yapılaşma şartları; TAKS:0.20, KAKS:0.40 ve hmax:6.50dir. Parsel büyüklüğü 425 m2den daha büyük olan parsellerde her birinin taban alanı 85 m2yi geçmemek kaydıyla 2 adet yapı yapılabilir. Parselde bir yapının taban alanı 85 m2de daha büyük, 45 m2den daha küçük olamaz.” şeklinde düzenlenmiştir.

İlçemiz Cumalı Mahallesi, 317 ada, 3 parsel  1880 m2 Murdala Mevkii 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planında “III.Derece Doğal Sit Alanında” kalmakta olup, “Tercihli Kullanım Alanı” olarak planlanmıştır. Yapılaşma koşulları “Emsal:0.20, h:6.50m” dir.

Komisyonun raporu Serdar Ören,Mustafa Ceylan ve Halit Berk Bayar’ın karşı oylarıyla meclisimizce kabul edilerek kamulaştırma bedelini karşılayacak yerin satış işlemleri için Belediye Başkanı ve Belediye encümenine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

Gündemin 4.maddesi olan Kent Parkında bulunan mevcut basketbol ve voleybol sahasının olduğu yerin Büyükşehir Belediyesine bedelsiz devri ile ilgili Çevre Sağlık Eğitim ve Gençlik Komisyonu raporunun görüşülmesine geçildi.

Belediye Meclisi’nin 03/09/2019 tarihli kararı ile Çevre Sağlık, Eğitim ve Gençlik Komisyonuna havale edilen Fen İşleri Müdürlüğünün hazırlamış olduğu gündemin 5.maddesi olan Basketbol-Voleybol sahalarının kullanım haklarının devredilmesi hakkında inceleme talebi ile ilgili olarak;

İlçemiz sınırları içerisinde, Datça Belediyemize ve Muğla Büyükşehir Belediyemize ait her yaştan vatandaşların ve Muğla il şampiyonlukları, bölge şampiyonlukları ve Türkiye dereceleri bulunan Datça Belediye Spor takımlarımızın yararlanabileceği basketbol-voleybol sahaları bulunmamaktadır.

İskele Mahallesi’nde bulunan Kent Parkı’nın içindeki mevcut 504,00 m²’lik basketbol ve 242,00 m²’lik voleybol sahalarının mevcut durumlarını göz önünde bulundurulduğumuzda atıl ve yetersiz kaldığı gözlemlenmiştir. Bu nedenle basketbol sahasının cushion zemin kaplama yapılması, basketbol potalarının değiştirilmesi ve tel örgü ile çevrilmesi elzem bulunmuştur. Basketbol sahası için gerekli tüm teknik şartnameler aşağıda yer almaktadır. Voleybol sahasının ise direklerinin ve filesinin T.S.E. standartlarına uygun olarak değiştirilmesi ve mevcut zeminin kum olarak kalması, eksik kumların da tamamlanması gerekmektedir.

Ayrıca Meclis üyesi Can Canbey yasal olarak yeşil alanlarda daha iyi hizmet verebilmek için prefabrik 2 adet soyunma kabinlerinin yapılması gerektiğini teklif etmiştir.

BETON ÜSTÜ AKRİLİK SİSTEM (COUSION)

                                                       TEKNİK ŞARTNAME

Eğimleri doğru verilmiş, yüzeyi düzgün asfalt altyapı iyice temizlendikten sonra Resurfacer adı verilen ve asfalttaki gözenekleri doldurmaya yarayan malzeme zemine 1 kat olmak üzere uygulanır.

Bu tabakanın kurumasını müteakip, Cushion adını verdiğimiz zemine esneklik veren tabakanın uygulaması minimum 3 kat olmak üzere yapılır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

1-PRIMER

Akrilik Primer

Kullanım Miktarı:0.150 kg/m2

2-RESURFACER

Akrilik Resurfacer

Ürün tanıtımı:

Resurfacer konsantre %100 akrilik lateks bağlayıcılı silis kumu ile karıştırılarak asfalt zeminlere uygulanan tek komponantli akrilik polimerdir.

Kullanım Miktarı:0,350kg/m2

3-CUSHİON TABAKASI (3kat)

Ürün Tanımı:Cushion özel granülimetrik kauçuk ve yüksek performanslı lateks bağlayıcı içeren pigmentsiz bir alt yapı malzemesidir.

Kullanım Amacı :Cushion,Resurfacer üzerine isteğe bağlı olarak 3-10 kat olarak uygulanır. Böylece özel granülimetrik kauçuk partikülleri 1-33 mm kalınlığında sıkıştırılmış homojen bir kalınlık oluşur. Zemine elastikiyet kazandır.

Kullanım Miktarı :0,810 kg/m2,(3 kat için)

4-RENK KATMANI

Silis Kumu Dolgulu Akrilik Tenis Kortu Boyası

Ürün Tanımı:Silis kumu dolgulu %10 akrilik lateks bağlayıcılı, talebi halinde özel renkleri de üretebilen yüksek kaliteli bir kaplamadır.

Kullanım miktarı:0,850 kg/m2,(2 kat için)

5-ÇİZGİ BOYASI  Oyun Alan Çizgileri İçin Akrilik Markeleme Boyası

Ürün Tanımı:Silis kumu dolgulu/dolgusuz %100 akrilik lateks bağlayıcılı, talebi halinde özel renklerde de üretilebilen yüksek kaliteli bir çizgi boyasıdır.

Kullanım Miktarı:0,01 kg/m2

 BASKETBOL SAHASI TEL ÖRGÜ

 Üç metre ara ile 50x50x70 cm derinliklerinde çukurlar açılarak 75cm uzunlukta 76mm çapında 3 mm et kalınlığında borular yerleştirilerek, ankrajlar bırakılacak ve pabuç betonlar yapılacaktır.

 Pabuç betonların içindeki borulara 60mm çaplı 3 mm kalınlıkta zeminden 4 metre yükseklikte olacak şekilde dikey borular kaynatılacaktır.

 Dikey borulara 48 mm çaplı, 2 mm et kalınlıkta borulardan en üst kısmına, en alt kısıma ve zeminden 2 metre yükseklikte orta kısma üç sıra yatay kayıt borular kaynatılacaktır.

 İskeletin tüm köşe kısımlarına yine 48 lik  borudan payanda kayıt çapraz olarak kaynatılacaktır.

 Belediyenin belirleyeceği alandan 48 lik borudan 1 m 2 m ebatlarında kapı giriş yeri yapılacaktır.

 Yapılan bu iskeletin üzerine 50×50 göz aralıklı, 3,5 mm kalınlıkta ve 4 metre yükseklikte pvc kaplı helezon fens teli bağlanacaktır.

 Örgü telinin esnemesini önlemek için 3 sıra gergi teli çekilerek montaj işlemi yapılacaktır.

 Kullanılan borular T.S.E. standartlarında olması gerekmektedir. 1 1/2′ Elektrostatik Polyester kaplamalı ve Ral 6005 Renkte olması gerekmektedir.

FİBER PANYALI TEK DİREKLİ BASKETBOL POTASI

 Çember yüksekliği 3.05 cm.

 Metal dış boru taşıyıcı ayak çapı: 114 mm, boru et kalınlığı 4 mm borudan imal edilecektir.

 Potanın zemine bağlantısı 60 cm’lik ankrajlı olacaktır.

 Panya destek payandaları 32’lik boru kullanılacaktır.

 Panya arkası metal çerçeveli olacaktır.

 Fiber poliüretanlı panya kullanılacaktır.

 Panya FIBA standartlarına uygun 180×105 cm ebatlarında olacaktır.

 Panya beyaz renkte olacaktır. Üzerindeki kenar çizgileri ile dikdörtgen çizgileri siyah renkte olacaktır.

 Panya çerçevesi 40x30x2 mm kutu profilden imal olacaktır.

 Esnek çemberli olacaktır.

 Çember malzemesi 20 mm çapında yuvarlak metal olacaktır.

 Çemberin panyaya en yakın noktası 15 cm olacaktır.

 Çember turuncu renkte elektrostatik fırın boyalı olacaktır.

 Çemberin iç çapı 45 cm olacaktır.

 Çemberde floş beyaz renkte ağ kullanılacaktır.

 Tüm metal aksamlar beyaz renkte elektro statik toz fırın boya kullanılacaktır. Çember için ayrıca renk belirtilmiştir.

 Potada üretici firmaya ait herhangi bir reklam bulunmayacaktır.

            Yasal olarak yeşil alanlarda daha iyi hizmet verebilmek için prefabrik 2 adet soyunma kabinlerinin yapılmasına, bahsi geçen şartların karşılanması durumunda, 5393 sayılı Belediye kanunun 75. Maddesinin d bendi gereğince bahse konu toplam 746,00 m²’lik alanın Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na devir teslim tarihinden itibaren 3 (üç) yıllığına devredilmesine oy birliğiyle karar verildi.

 

Gündemin 5. Maddesi olan Hızırşah Mahallesi orman ağaçlandırma alanı tahsisi konusunun görüşülmesine geçildi.

6360 Sayılı Kanun kapsamında mahalleye dönüşen Hızırşah Köyü Muhtarlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü, Datça Orman İşletme Şefliği arasında imzalanan Hızırşah Mahallesi 334-352 nolu bölmelerdeki toplam 144.159,50 m2 lik alanın özel ağaçlandırma sahası ile alakalı tanzim edilen taahhüt senedi; ilgili yasa kapsamında belediyemize devredilmiştir.

Belediyemize devrolan ağaçlandırma izin hakkını, Yasin KOLAŞİN (TC:55591283660) 27.09.2019 tarihli dilekçesiyle devralmak istemektedir. Konun değerlendirilmesi için Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu, Çevre, Sağlık, Eğitim ve Gençlik Komisyonu ve Kültür ve Turizm Komisyonuna havale edilmesine, komisyon kararlarından sonra Kasım Meclisinde görüşülmesine oybirliği ile karar verildi.

 

Gündemin 6. Maddesi olan ödenek aktarma konusunu görüşülmesine geçildi.

 

Mali Hizmetler Müdürlüğümüz tarafından tarafından belediyemiz bütçesinin yetersiz bölümü olan ;

46 48 07 33 01 39 00 5 03 05 Hizmet Alımları bölümüne;

46 48 07 30 04 4 3 00 5 06 05 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri bölümünden yukarıda bütçenin yetersiz bölümüne ₺1.000.000.00 aktarma yapılmasına oy birliğiyle karar verildi.

 

Gündemin 7. Maddesi olan Tunceli Pertek Belediyesinin kardeş şehir olma talebi konusunu görüşülmesine geçildi.

Pertek Belediye Başkanlığının 04.09.2019 tarih ve 67 sayılı meclis kararı ile belediyemiz arasında kardeş şehir çalışmalarının başlatılması konusunda karar alınmış olup, kardeş şehir olma talepleri ile ilgili konunun Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu, Çevre, Sağlık, Eğitim ve Gençlik Komisyonu ve Kültür ve Turizm Komisyonuna havale edilmesine, komisyon kararlarından sonra Kasım Meclisinde görüşülmesine oybirliği ile karar verildi.

 

 

Bir sonraki meclis toplantısının 05.11.2019 Salı günü saat 09:30 da yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

Gündem de görüşülecek başka konu olmadığından oturuma son verildi.

 

 

 

Abdullah Gürsel UÇAR      Can CANBEY                   Hayriye BALKAN                  İnci BİLGİN

Meclis Başkanı                     Üye                                      Üye                                           Üye

                                                                                                                                             

 

 

 

Haluk LAÇİN                      Esat AKKIN             Serdar ÖREN                                   Hilmi SEZER

Üye                                        Üye                             Üye                                                    Üye

 

 

 

Fatma TATLI                       Aslı KAYA               Volkan KARACAOĞLU    Mustafa CEYLAN

Üye                                        Üye                             Üye                                         Üye

 

 

 

Mutlu GÜNDOĞAN           Kamil SÖNMEZ      Halit Berk BAYAR             Şinasi Tugay ESER

Üye                                         Üye                             Üye                                         Üye