Çeşitli

Yeni çevre düzenlemeleri

Şehit Ali Osman Çetiner Cad. kentsel tasarım ve peyzaj 2. etap proje alanımız 890 m² olup yeşil alan miktarı 150 m²dir. Datçanın doğal su kaynaklarının yetersizliğini göz önünde bulundurmak için az su tüketen bitkiler kullanılmıştır. Çim her zaman olduğu gibi yine KULLANILMAMIŞTIR. En derin noktası 0.40 cm derinlikte olan ve devir daim yapan bir adet havuz alanı bulunmaktadır. Havuzun üst kotunda üç boyutlu tasarımlarda görüldüğü üzere bir sembol bulunmaktadır. Bu sembol 6 parça üzerinde bir saati simgelemektedir. Gece-gündüz ve dört mevsimi temsil eden parçaların orta kısmında ki dairesel saat sembolünde akrep ve yelkovan bulunmamaktadır. Bunun yerine Datçalı yazarımız Nihat Akkaraca’nın Datça’da Zaman adlı kitabında yer alan “Datça’da zaman yekparedir. Dün, bugün, yarın yoktur.” Sözü bulunmaktadır. Sembolün üzerinde bir cam bulunmaktadır. Bu camda güneş ve su ile birlikte sene de birkaç dakika gökkuşağı oluşacaktır. Bu da insanın yaşamındaki mutlulukları yansıtmaktadır. Heykelin altından akan su yolu insanın zaman çizgisini, havuz ise sonsuzluğu temsil etmektedir. Alanda 5 adet iki katlı ve 5 adet bir çift kuşun sığabileceği küçük kuş yuvaları bulunmaktadır. Surakarta, 9 taş, Go, Dümen ve Satranç ile Dama olmak üzere toplam 5 adet oyun masası yer almaktadır. Sevgi yolu başlangıcında bulunan köpek dışkı poşeti ünitesi yanına poşet almayı unutan hayvan sever arkadaşlarımız için konulmuştur. Engelsiz tasarım yapılan bu alanda hiçbir şekilde engel teşkil edecek bir obje bulunmamaktadır. Aksine alanda engellere dikkat çekmek amaçlı bir adet engelli sandalyesi bulunmaktadır. Burada bir engel de sen koyma yazacaktır. Ayrıca caddenin tabelası da bu kapsamda özel olarak yaptırılmaktadır.

 

Aralık Olağanüstü Meclis gündemi

Belediye Meclisimiz aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 27.12.2019 Cuma günü saat 10:30 da Belediye Binası Meclis Toplantı salonunda olağanüstü olarak toplanacaktır.

 

GÜNDEM:

  • Datça Badem Çiçeği Festivali stant ücretleri konusunun görüşülmesi.
  • Aktarma konusunun görüşülmesi

Kasım 2019 Meclis Gündemi

Belediye Meclisimiz aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 05.11.2019 Salı günü saat 09:30 da Belediye Binası Meclis Toplantı salonunda olağan olarak toplanacaktır.

 

1-            2020 yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonu raporunun görüşülmesi

2-            Tarifeye Harçların tespiti ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonu raporunun görüşülmesi

3-            İIçemiz Hızırşah Mahallesi orman ağaçlandırma alanı tahsisi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu,  İmar Komisyonu, Çevre, Sağlık, Eğitim ve Gençlik Komisyonu ile Kültür ve Turizm Komisyonu raporunun görüşülmesi

4-            Tunceli Pertek Belediyesinin kardeş şehir olma talebi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu, Çevre, Sağlık, Eğitim ve Gençlik Komisyonu ile Kültür ve Turizm Komisyonu raporunun görüşülmesi

5-            Ödenek aktarma konusunun görüşülmesi

6-            Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikasına üye olunması ve yetki verilmesi ile ilgili konunun görüşülmesi

Ekim Meclis Gündemi

Belediye Meclisimiz aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 01.10.2019 Salı günü saat 09:30 da Belediye Binası Meclis Toplantı salonunda olağan olarak toplanacaktır.

GÜNDEM:

l-2020 yılı Analitik Bütçesinin görüşülmesi

2-“l’arife ve Harçların tespiti konusunun görüşülmesi

3-Arazi Satışı ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi

4-Kent Parkında bulunan mevcut basketbol ve voleybol sahasının olduğu yerin Büyükşehir Belediyesine bedelsiz devri İle İlgili Çevre Sağlık Eğitim ve Gençlik Komisyonu raporunun görüşülmesi

5-İIçemiz Hızırşah Mahallesi orman ağaçlandırma alanı tahsisi konusunun görüşülmesi

6-Ödenek aktarma konusunun görüşülmesi

7-TunceIi Pertek Belediyesi’nin kardeş şehir olma talebi konusunun görüşülmesi

Ağustos Meclis Gündemi

Belediye Meclisimiz aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 03.09.2019 Salı günü saat 09:30 da Belediye Binası Meclis Toplantı salonunda olağan olarak toplanacaktır.

GÜNDEM

  1. İlçemizde Mevcut Ticaret alanlarında uygulamaya yönelik yaşanan sorunlar sebebiyle hazırlanan “1/1000 ölçekli Ticaret Alanları Uygulama İmar Planı Revizyonu” ile ilgili İmar Komisyon raporunun görüşülmesi.
  2. İlçemiz İskele Mahallesi Bülent Ecevit Kültür Merkezinde bulunan cep sinemasının ortak proje kapsamında Engelim Olmayan Derneğine protokol çerçevesinde 1 yıl süre ile tahsis edilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu, Kültür ve Turizm Komisyonu raporunun görüşülmesi.
  3. İlçemizde TSF tarafından yapılacak olan Türkiye Hızlı ve Yıldırım Satranç Şampiyonası için belediyemizce ödül verilmesi konusunun görüşülmesi
  4. Arazi Satışı ile ilgili konunun görüşülmesi.
  5. Kent Parkında bulunan mevcut basketbol ve voleybol sahasının olduğu yerin Büyükşehir Belediyesine bedelsiz devri ile ilgili konunun görüşülmesi.