Aralık Olağanüstü Meclis Oturumu Kararları

Aralık Olağanüstü Meclis Oturumu Kararları

  

                                                                            T.C.

              DATÇA BELEDİYESİ                      

                 29.12.2020 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ  MECLİS TOPLANTISI   KARAR ÖZETLERİ

 

           

Belediye Meclisimiz 29.12.2020 Salı günü Saat 10:30’da olağanüstü toplanmış ve aşağıdaki konuları görüşerek karara bağlamıştır.

 

Belediyemiz bütçesinin yetersiz bölümlerine aktarma yapılması konusunun görüşülmesi.

Belediyemiz bütçesinin aşağıda yazılı yetersiz bölümleri olan ;

 

46 48 07 41 05 1 0 00 03 05 Hizmet Alımları bölümünden,

46 48 07 05 01 39 00 5 03 07 Menkul  Mal Gayrimaddi Hak Alım Bakım Onarım Giderleri bölümüne 100.000.00 – TL

46 48 07 30 04 4 3 00 5 01 03 işçiler bölümüne 180.000.00-TL olmak üzere toplam 280.000,00- TL aktarılmasına,

 

46 48 07 10 06 1 0 00 5 06 04 Gayrimenkul alımları ve kamulaştırma  giderleri bölümünden;

46 48 07 33 01 3 9 00 5 03 05 Hizmet Alımları bölümüne 100.000,00 TL aktarılmasına;

 

 

46 48 07 32 06 01 0 00 5 03 05 Hizmet alımları bölümünden ,

46 48 07 30 04 4 3 00 5 02 03 işçiler bölümüne 50.000,00 TL aktarılmasına;

 

Yukarıda yazılı bütçenin yetersiz olan bölümleri arasında toplam 430.000,00 TL aktarma yapılmasına meclisimizce OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.

 

Meclis Üyelerinden  Hayriye BALKAN’ ın  mazereti sebebiyle izinli sayılmasına OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.